PIKTOGRAMY

Piktogramy

Piktogramy slouží pro dohledání kontroly v terénu. V závislosti

na měřítku mapy může mít označené místo na mapě (růžový kroužek)

rozlohu několik desítek metrů čtverečních. Proto každý závodník před

vlastním závodem dostane popis kontrol, na kterém nalezne tyto

informace:

 

- Jméno závodu.

- Kategorie (není povinná).

- Název tratě, délka v kilometrech, převýšení.

- Umístění startu. Je popsán stejně jako kontroly.

- Popis jednotlivých kontrol. Je znázorněn v jednotlivých

sloupcích A-H.

- Délka povinných úseků. Jsou znázorněny na samostatném

řádku mezi kontrolami pokud nějaké povinné úseky jsou.

- Délka úseku od poslední kontroly do cíle.

Význam jednotlivých slouců popisu kontrol.

 

- A: číslo kontroly na dané trati (čísluje se od 1)

- B: kód kontroly (každá kontrola má své specifické číslo)

- C: pokud je na místě několik podobných objektů, tak tento

sloupeček znázorňuje o který objekt se jedná

- D: objekt kontroly (například kámen, les, cesta)

- E: další informace o vzhledu objektu kontroly (nízký, hluboký,

zarostlý)

- F: rozměry objektu (výška, velikost)

- G: umístění lampionu vzhledem k objektu kontroly (severní pata)

- H: Další informace o kontrole (občerstvení, první pomoc)

 

Jak vypadá popis kontrol vidíte na následujícím obrázku: