401 Otevřený prostor

401 Otevřený prostor

Kultivovaný pozemek, pole, louky, pastviny a podobně bez stromů, umožňující snadný běh. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.

 

Barva: žlutá.