402 Otevřený prostor s rozptýlenými stromy

402 Otevřený prostor s rozptýlenými stromy

Louky s rozptýlenými stromy nebo keři, s trávou nebo podobným krytem půdy umožňujícím snadný běh. Plochy menší než 10 mm2 v měřítku mapy se znázorňují jako otevřený prostor (401). Mohou být přidány jednotlivé stromy (418, 419, 420). Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.

 

Barva: žlutá (20 linek/cm).