410 Porost - velmi obtížný běh, neprůchodný

410 Porost: velmi obtížný běh, neprůchodný

Oblast hustého porostu (stromů nebo podrostu), která je stěží proniknutelná. Průběžnost je omezena na asi 0–20 % normální rychlosti.

 

Barva: zelená 100%.