412 Sad

412 Sad

Půda osázená ovocnými stromy či keři. Linie teček mohou být orientovány ve směru sadby. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.

 

Barva: žlutá a zelená 25% (12.5 linek/cm).