413 Vinice

413 Vinice

Zelené čáry mohou být orientovány tak, aby znázornily směr sadby. Je-li žlutě vybarvená oblast dominantní, může být použit rastr (75%) místo plné žluté.

 

Barva: žlutá a zelená.