415 Obdělávaná půda

415 Obdělávaná půda

Obdělávaná půda, která je sezónně nepřístupná kvůli pěstování úrody, může být znázorněna černým tečkovým rastrem.

 

Barva: žlutá 100%, černá 5% (12.5 linek/cm).