417 Nevýrazná hranice porostů

417 Nevýrazná hranice porostů

Nevýrazné hranice mezi oblastmi zelené, žluté nebo bílé se znázorňují bez linie. Okraje oblasti se znázorňují pouze změnou barvy nebo tečkového rastru.