418, 419, 420 Zvláštní vegetační objekty

418, 419, 420 Zvláštní vegetační objekty

Značky 418, 419 a 420 mohou být použity pro zvláštní malé vegetační objekty. Definice každé značky musí být uvedena v legendě mapy.

 

Barva: zelená.