POROST

Porost

Vyjádření porostů je pro orientačního běžce důležité, protože porost ovlivňuje průchodnost a viditelnost a také poskytuje možnosti pro orientaci.

 

BARVA

 

Základní principy jsou:

• bílá představuje průběžný les,

• žlutá představuje otevřené prostory dělené do několika kategorií,

• zelená představuje hustotu lesa a podrostu v závislosti na jeho průběžnosti a je dělena do několika kategorií.

 

PRŮBĚŽNOST

 

Průběžnost závisí na charakteru lesa (hustota stromů/mlází a podrostu – kapradí, ostružiní,

kopřivy a podobně), ale neberou se v úvahu bažiny, kamenitý povrch a podobně, které se

znázorňují samostatnými značkami.

 

Průběžnost lesa je dělena do čtyř kategorií v závislosti

na rychlosti běhu {nikoli na optickém dojmu}. Je-li

rychlost v typickém otevřeném lese například

5 min/km, použijí se následující poměry:

 

Typ porostu

Průběžnost

Rychlost

 

[%]

[min/km]

Otevřený les

80-100

5-6:15

Pomalý běh

60-80

6:15-8:20

Obtížný běh

20-60

8:20-25:00

Velmi obtížný běh

0-20

>25:00