201 Neschůdný sráz

201 Neschůdný sráz

Neschůdný sráz, kamenný nebo hliněný sráz (viz 106) {nebo opěrná

zeď} se znázorňuje čarou 0,35 mm a dolů {ve směru spádu} směřujícími čárkami ukazujícími celkový rozsah od vrcholové linie až k úpatí.

Pro svislé skalní srázy mohou být čárky vynechány, byly-li by krátké,

například úzké průchody mezi skalami (průchod má být kreslen

v šířce alespoň 0,3 mm). Čárky mohou přesahovat přes plošnou

značku vyjadřující detail bezprostředně pod skalním útvarem. Když

skalní útvar spadá přímo do vody a znemožňuje tím průchod pod

skalou podél okraje vody, vynechá se břehová čára, nebo se čárky

zřetelně přetáhnou přes břehovou čáru.

 

Barva: černá.