202 Skalní masiv, stěna

202 Skalní masiv / stěna

V případě neobvyklých útvarů, jako jsou skalní bloky {věže} nebo

velké srázy nebo obrovské balvany, mohou být skály nakresleny

půdorysem bez čárek.

 

Barva: černá.