203 Schůdný skalní sráz

203 Schůdný skalní sráz

Malý svislý skalní sráz (minimální výška 1 m) se může kreslit bez

čárek. Není-li směr spádu patrný z vrstevnic, nebo je-li třeba zvýšit

čitelnost, kreslí se ve směru spádu krátké čárky. Schůdné skalní

srázy kreslené bez čárek mohou být pro zvýšení čitelnosti kresleny se

zakulacenými konci linie.

 

Barva: černá.