208 Balvanové pole

208 Balvanové pole

Plocha, pokrytá tolika kamennými bloky, že nemohou být zaznamenány jednotlivě, se znázorňuje náhodně orientovanými plnými trojúhelníky s poměrem stran 8 : 6 : 5. Musí se použít nejméně dva trojúhelníky. Průchodnost se vyznačuje hustotou trojúhelníků. Aby bylo možné zobrazit rozdíly mezi balvanovými poli s podstatně odlišnou velikostí balvanů, je přípustně zvětšit trojúhelníky o 20 %.

 

Barva: černá.