209 Shluk balvanů

209 Shluk balvanů

Malá výrazná skupina balvanů seskupených tak těsně, že nemohou být zobrazeny jednotlivě. Značka je rovnostranný trojúhelník orientovaný na sever. Aby bylo možné zobrazit rozdíly mezi shluky balvanů s podstatně odlišnou velikostí, je přípustně zvětšit tuto značku o 25 % (1,0 mm). {Hromada kamení se kreslí značkou 112 Malá kupka.}

 

Barva: černá.