210 Kamenitý povrch

210 Kamenitý povrch

Kamenitý nebo skalnatý povrch, který ovlivňuje průchodnost, má být zobrazen v mapě. Tečky jsou rozmístěny náhodně v hustotě odpovídající množství kamenů. Musí být použity minimálně tři tečky.

 

Barva: černá.