211 Otevřený písčitý povrch

211 Otevřený písčitý povrch

Zdroj/Source: http://www.pametnik.cz/images/gallery/138/355.jpg

Oblast měkkého písku nebo štěrku bez porostu, kde je běh pomalý. Tam, kde oblast písečného povrchu není porostlá, ale běžet lze dobře, se znázorňuje jako otevřený prostor (401/402).

 

Barva: černá 12.5% (22 linek/cm) a žlutá 50% (viz 403)