212 Holá skála

212 Holá skála

Průběžná oblast skalního podkladu bez půdy či porostu se znázorňuje jako holá skála. Skalnatá oblast pokrytá trávou, mechem, nebo jiným nízkým porostem, se znázorňuje jako otevřený prostor (401/402).

 

Barva: černá 30% (60 linek/cm) nebo šedá.