SKÁLY A BALVANY

Skály a balvany

Skály jsou zvláštní kategorií terénních tvarů. Zobrazení skal dává užitečné informace o

nebezpečí a průběžnosti, rovněž poskytuje možnosti pro orientaci a umístění kontrol. Skály se

znázorňují v černé barvě kvůli odlišení od terénních tvarů. Je třeba dbát na to, aby skalní

útvary, jako například srázy, byly v souladu s tvarem a sklonem povrchu znázorněným vrstevnicemi a pomocnými vrstevnicemi.