811 Cesta - snadno sjízdná

811 Cesta: snadno sjízdná (MTBO)

Cesta se zpevněným povrchem {za každého počasí} nejméně 1,5 mširoká. Lesní silnička {do 3 m šířky} nebo dobře udržovaná cesta bez překážek.

 

Barva: černá.