832 Nesjízdný stupeň

832 Nesjízdný stupeň (Trail-O)

Stupeň nebo část cesty u nichž nelze předpokládat sjízdnost pro postižené závodníky ani s pomocí.

 

Značka je kolmá čára přes cestu.

 

Barva: černá.