108.1 Malá hráz

108.1 Malá hráz

Malý výrazný hliněný val, obvykle uměle vytvořený {úzký násep bez komunikace}. Minimální výška je 0,5 m. Velké hliněné valy se zobrazují značkou vrstevnice (101), pomocné vrstevnice (103) nebo srázu (106).

 

Barva: hnědá.