305.1 Překonatelné vodní těleso

305.1 Překonatelné vodní těleso

Oblast mělké vody jako je rybník, řeka nebo nádrž, která může být přecházena. Vodní těleso musí mít hloubku menší než 0,5 m a musí být průběžné. Je-li vodní těleso neprůběžné, musí být znázorněno značkou nepřekonatelné vodní těleso (304.1).

Pokud žádná liniová značka netvoří okraj překonatelného vodního tělesa, musí být okraj zobrazen modrou čarou.