508.1 Nevýrazná pěšina {ČSOB}

508.1 Nevýrazná pěšina {ČSOB}

Nevýrazná pěšina nebo cesta pro těžbu dřeva.

 

{Na mapách pro orientační sprint v rámci IOF se tato značka nesmí použít.}