509 Komunikace

529.x Komunikace

529.2 Nezpevněná plocha, komunikace bez dopravy {ČSOB}

529.3 Zpevněná plocha, komunikace bez dopravy {ČSOB}

529.4 Povrch s nízkou intenzitou dopravy {ČSOB}

529.5 Povrch s vysokou intenzitou dopravy {ČSOB}

 

Zpevněná a nezpevněná plocha, komunikace je oblast s pevným povrchem (jako je asfalt, pevný štěrk, dlažba, beton a podobně) nebo nezpevněným a současně neporostlým povrchem (jako je štěrk, antuka, hlína a podobně). Má být ohraničena značkou schod nebo okraj zpevněné plochy (529.1). Výrazné diference uvnitř zpevněné plochy mají být zobrazeny značkou schod nebo okraj zpevněné plochy (529.1), mohou-li sloužit orientaci. Černá hraniční čára může být vynechána, je-li to logické (tj. nevýrazný pozvolný přechod ze štěrku do trávy {například}).

 

{Na mapách pro orientační sprint v rámci IOF tyto značky nesmí být použity.}