509.1 Průsek {ČSOB}

509.1 Průsek {ČSOB}

Výrazný průsek je lineární přerušení lesa (obvykle vysázeného), po němž nevede výrazná pěšina. Pokud průsekem prochází pěšina, musí být použita značka pěší cesta (506.2) či úzká nezpevněná pěší nebo vozová cesta (507.1) nebo nevý-

razná pěšina (508.1)}.

 

{Na mapách pro orientační sprint v rámci IOF se tato značka nesmí použít.}