515.1 Železnice

515.1 Železnice

Železnice je trvalá dráha, na níž jsou položeny koleje, po nichž mohou jezdit lokomotivy, soupravy a vagóny. Je-li zakázáno přecházet železnici nebo běžet podél železnice, musí být zakázaná oblast kolem železnice vyznačena značkou prostor

se zakázaným vstupem (528.1).

 

{V České republice se zákaz vztahuje ze zákona o drahách na všechny kolejové dráhy

s výjimkou tramvaje v ulicích. Šířka značky prostoru se zakázaným vstupem (528.1) vedle okrajové linie železnice musí být nejméně 0,5 mm.}