515.2 Tramvaj

515.2 Tramvaj

Tramvaj je veřejný dopravní prostředek jezdící pravidelně podél hlavních ulic, obvykle po kolejích. Dráha může být závodníkem snadno překonána. Tramvaj se {proto} obecně nezobrazuje. Nicméně, může-li sloužit orientaci, může být zobrazena.

{Má-li tramvajové těleso charakter železnice, zobrazuje se značkou 515.1.}

 

{Na mapách pro orientační sprint v rámci ČSOB lze alternativně použít pro každou kolej (tj. dvojici kolejnic) jednu čáru v barvě černé 100% o šířce 0,07 mm. Použije se zejména k odlišení jednokolejných úseků trati od dvojkolejných, k vykreslení

křižovatek a smyček.}