518.1 Tunel

518.1 Tunel

Podchod nebo tunel je pasáž probíhající pod povrchem, zvláště pasáž pro pěší nebo dopravní prostředky křižující spodem železnici nebo silnici.

Barva: černá.

 

Je-li podchod nebo tunel a podobně použit pro závod, musí být zvýrazněn značkou bod přechodu (708) nebo sekce přechodu (708.1)!