526.1 Budova (zákaz překonávání skrz nebo přes)

526.1 Budova

(zákaz překonávání skrz nebo přes)

Budova je relativně trvalá konstrukce mající střechu. Budovy uvnitř značky prostor se zakázaným vstupem (528.1) mohou být zobrazeny zjednodušeně. Oblasti úplně uzavřené uvnitř budov musí být mapovány jako by byly součástí budovy.

Minimální mezera mezi budovami a mezi budovami a jinými nepřekonatelnými prvky musí být 0,40 mm.

Procenta černého rastru musí být vybrána tak, aby to odpoví dalo charakteru prostoru. Tmavý rastr dává lepší kontrast k průchodným prostorům, jako jsou ulice, schodiště a canopy, zatímco světlý rastr zviditelňuje vrstevnice a přetisk tratě je na něm lépe viditelný (což může být důležité ve velmi hustě zastavěné urbanizované ploše a svažitém urbanizovaném terénu).

 

Černý rastr musí být stejný pro celou mapu.

 

{Budovy jsou zobrazeny svým půdorysem v základní běžecké úrovni. Okrajová čára je součástí značky.}

 

Barva: černá, černá 50-65%.

 

Je zakázáno překonávání budov skrz nebo přes! Závodníci, kteří porušili toto pravidlo, budou diskvalifikováni.

 

{Způsob potrestání při závodech ČSOB určují sportovně technické dokumenty ČSOB.}