526.2 Canopy

526.2 Canopy

Canopy {zastřešené prostory, podloubí, pasáže, baldachýny a podobně} jsou stavební konstrukce (se střechou) obvykle tvořené sloupy, sloupky nebo zdmi, jako jsou průchody, lávky, dvorany, autobusové zastávky, benzinová čerpadla nebo garáže.

Malé průchodné části budov, které pro závodníky nemohou být snadno průchodné, nesmí být zobrazeny na mapě a musí být v průběhu závodu uzavřeny. {Canopy jsou zobrazeny svým půdorysem nad základní běžeckou úrovní. Okrajová čára je součástí značky.}

 

Barva: černá, černá 20%.