526.3 Sloup

526.3 Sloup

Sloup je svislý pilíř, struktura z kamene, cihel či jiného materiálu relativně štíhlá vzhledem ke své výšce a ostatním tvarům užitým v konstrukci budovy. Sloupy menší než 2 m × 2 m obecně nejsou zobrazovány.

 

Řady sloupů a sloupy podél budov nejsou zobrazovány. Nicméně jsou-li důležité pro orientaci, mohou být zobrazeny.

 

Barva: černá.