529 Zpevněná plocha {IOF}

529 Zpevněná plocha {IOF}

Zpevněná plocha je oblast s pevným povrchem jako je asfalt, pevný štěrk, dlažba, beton a podobně. Má být ohraničena (nebo rámována) značkou schod nebo okraj zpevněné plochy

(529.1). Výrazné diference uvnitř zpevněné plochy mají být zobrazeny značkou schod nebo okraj zpevněné plochy (529.1), mohou-li sloužit orientaci.

 

Černá hraniční čára může být vynechána, je-li to logické (tj. nevýrazný pozvolný přechod ze štěrku do trávy {například}).

 

{Pro závody IOF smí být dle vyjádření mapové komise IOF použit jen jeden odstín hnědé výplně v urbanizované oblasti (stejný pro značky 506.1 a 529) a jeden odstín (o 20 % tmavší)

v neurbanizované oblasti.}

 

{Na mapách pro orientační sprint v rámci ČSOB se tato značka nevyužívá.}