529.1 Schodiště

529.1 Schodiště

Schod nebo okraj zpevněné plochy. Schody na schodišti musí být zobrazeny s využitím generalizace. Okraje uvnitř zpevněných ploch se obecně nezobrazují, pokud neslouží orientaci.

 

{Značku lze pro vyjádření schodiště kombinovat se značkami neschůdný sráz (201),

schůdný sráz (203), nepřekonatelná zeď (521.1), budova (526.1) a canopy (526.2). Při nevýrazném okraji schodiště lze okrajovou čáru vynechat.}

 

Barva: černá.