708.1 Sekce přechodu

708.1 Sekce přechodu

Sekce přechodu či průchodu skrz nebo přes budovu, zeď či plot nebo přes silnici či železnici nebo tunelem či nepřístupným prostorem {nebo mostem či lávkou} je do mapy zakreslena jako lineární {plošný} objekt v souladu s jejím půdorysem. Pokud podchod nebo tunel {nebo most či lávka mimo hlavní běžeckou úroveň} a podobně má být použit v závodě, pak musí být zdůrazněn značkami bod přechodu (708) nebo sekce přechodu (708.1)!

 

Barva: fialová.