TECHNICKÉ ZNAČKY

Technické značky

Technické značky jsou takové značky, které jsou důležité na všech druzích topografických

map a ne pouze na mapách pro orientační běh.

601 Magnetické poledníky {severníky}

Magnetické poledníky jsou čáry umístěné na mapu tak, aby směřovaly k magnetickému severu. Jejich rozestup na mapě je 33,33 mm což představuje 500 m ve skutečnosti v měřítku 1:15 000. Pro mapy s jinými měřítky se čáry umísťují ve vzdálenostech, které reprezentují zaokrouhlený počet metrů (například 50 m, 100 m, 250 m, 500 m) a tak, aby rozestup byl mezi 20 mm a 40 mm na mapě. Severníky mohou být přerušeny tam, kde by zakrývaly malé objekty, jako balvany, kupky, srázy, větvení potoků, konce cest a tak dále. V oblastech s malým počtem vodních objektů lze použít modré čáry.

 

Barva: černá (modrá).

602 Registrační značky

Výškové kóty se užívají pro hrubý odhad výškových rozdílů. Výška se zaokrouhluje na metry. Číslice jsou orientovány k severu. Výška vodní hladiny se udává bez tečky.

 

Barva: černá.

Uvnitř rámu mapy musí být umístěny v nesouměrných pozicích nejméně tři registrační značky {pro kontrolu soutisku}. Navíc má být umožněna i kontrola barev. {Pro tento účel jsou vhodně například nepřekrývající se kruhové výseče pro každou barvu se společným středem ve středu křížku.}

 

Barva: všechny tiskové barvy

603 Výšková kóta