103 Pomocná vrstevnice

103 Pomocná vrstevnice

Mezivrstevnice. Pomocné vrstevnice se použijí tam, kde dají více

informací o utváření terénu. Užívají se pouze tehdy, když není možné

znázornění řádnými vrstevnicemi. Mezi sousedními vrstevnicemi

může být použita pouze jedna pomocná vrstevnice.

 

Barva: hnědá.