104 Spádnice

104 Spádnice

Spádnice se mohou kreslit na nižší straně vrstevnice, například v ose

údolí nebo v prohlubních. {Nekreslí se na hřbetech a kupkách.}

Používají se pouze tehdy, když je nutné vyjasnit směr spádu.

 

Barva: hnědá.