105 Vrstevnicová kóta

105 Vrstevnicová kóta

Vrstevnicová kóta může být vložena pro rychlý odhad velkých

výškových rozdílů {a informaci o nadmořské výšce terénu}. Vsunují se

do hlavních vrstevnic v místech, kde nezacloní jiné podrobnosti.

Číslice musí být orientovány horní částí na vyšší stranu vrstevnice.

 

Barva: hnědá.