106 Sráz

106 Sráz

Strmý sráz je zlomová změna úrovně povrchu, která se jasně odlišuje

od svého okolí, například štěrkoviště a pískovny, zářezy a náspy

silnic a železnic {a meze}. Čárky ukazují celý rozsah svahu {při

respektování minimální délky čárek}, mohou být ale {vyjímečně}

vynechány, jsou-li dva srázy blízko sebe. Neschůdné srázy se kreslí

značkou 201 (neschůdný sráz). Síla čáry velmi vysokých srázů může

být 0,25 mm. {Prochází-li srázem vrstevnice, přeruší se tak, aby

neprotínala spádové čárky.}

 

Barva: hnědá.