107 Hráz

107 Hráz

Výrazný hliněný val {- úzký násep bez komunikace}. Minimální výška

je 1 m. {Širší náspy se kreslí pomocí dvou značek 106.}

 

Barva: hnědá.