108 Malá hráz

108 Malá hráz

Malá nebo částečně rozpadlá hráz může být znázorněna přerušovanou

linií. Minimální výška je 0,5 m.

 

Barva: hnědá.