109 Rýha

109 Rýha

Erozní rýha nebo příkop, které jsou příliš úzké pro znázornění

{vrstevnicemi nebo} značkou 106, se znázorní jedinou čarou. Šířka

linie odpovídá šířce rýhy. Minimální hloubka 1 m. Konec čáry je

zašpičatělý.

 

Barva: hnědá