110 Mělká rýha

110 Mělká rýha

Mělká erozní rýha nebo příkop. Minimální hloubka 0,5 m.

 

Barva: hnědá.