111 Kupka

111 Kupka

Kupky se znázorňují vrstevnicemi. Význačné kupky, které padnou

mezi vrstevnice, lze přesto vyjádřit vrstevnicí, pokud odchylka od

skutečné výšky vrstevnice je menší než 25 %. Menší, nebo plošší

kupky se znázorní pomocnými vrstevnicemi. {Spádnice se nepoužijí.}

 

Barva: hnědá.