112 Malá kupka

112 Malá kupka

Malá zřetelná navršenina nebo skalnatá kupka {nebo hromada

kamení}, kterou nelze kreslit v měřítku vrstevnicemi (průměr kupky

menší než asi 5 m). Výška kupky má být alespoň 1 m nad okolním

terénem. Značka se nesmí dotýkat vrstevnice.

 

Barva: hnědá.