113 Protáhlá kupka

113 Protáhlá kupka

Malá, zřetelně protáhlá kupka, která nemůže být vykreslena vrstevnicí

(délka menší než 12 m a šířka menší než 4 m). Výška kupky má být

alespoň 1 m nad okolním terénem. Větší kupky musí být vykresleny

vrstevnici. Značka nesmí být kreslena volnou formou, nebo tak, že se

dvě značky protáhlé kupky překrývají. Značka se nesmí dotýkat

vrstevnice.

 

Barva: hnědá.