114 Prohlubeň

114 Prohlubeň

Prohlubně se znázorňují vrstevnicemi, nebo pomocnými vrstevnicemi

a spádnicemi. Význačné prohlubně, které padnou mezi vrstevnice,

mohou být vyjádřeny vrstevnici, pokud odchylka od skutečné výšky

vrstevnic je menší než 25 %. Menší, nebo mělčí prohlubně se

znázorní pomocnými vrstevnicemi.

 

Barva: hnědá.