115 Malá prohlubeň

115 Malá prohlubeň

Mělké přírodní prohlubně a sníženiny (minimální průměr 2 m), které

nelze znázornit v měřítku vrstevnicemi, se vyjadřují polokroužkem.

Minimální hloubka proti okolnímu terénu má být 1 m. Umístění je

v těžišti značky, značka je orientována k severu. Pro umělé jámy se

používá značka 116.

 

Barva: hnědá.