116 Jáma

116 Jáma

Jámy a díry se zřetelnými strmými stěnami, které nemohou být

zobrazeny v měřítku značkou 106 (minimální průměr 2 m). Minimální

hloubka proti okolnímu terénu má být 1 m. Umístění je v těžištiznačky, značka je orientována k severu.

 

Barva: hnědá.